.F

BRAVO™ - poslovni informacijski sustav u prometu Verzija 3.xxx
Informacijski poslovni sustav u prometu Bravo namijenjen tvrtkama koje se bave prometom i pružanjem usluga u prometu (prijevoz putnika u cestovnom i željezničkom prometu, domaći i inozemni, te prodaja autobusnih, željezničkih, trajektnih, brodskih i aviokarata). Osnovna karakteristika je integralnost i jednostavnost korištenja u svim dijelovima te mogućnost nadogradnje bez zahvata u postojeće programe.

Sustav Bravo oslanja se na integralni poslovni sustav Dovid, koji omogućuje praćenje osnovnih funkcija cjelokupnog poslovanja tvrtki, ali se pojedini osnovni moduli sustava Bravo mogu instalirati kao neovisni programski paketi. Pri izradi programskog rješenja Bravo korišteni su moderni alati vodećih svjetskih proizvođača kao što su Microsoft, Oracle i Computer Associates. To osigurava stabilnost, prilagodljivost, rad u razumljivom grafičkom okružju te jednostavnost uporabe. Baza podataka i mrežni operacijski sustav potpuno zadovoljavaju potrebe i najvećih informacijskih sustava kojima su stabilnost, pouzdanost, raspoloživost, jednostavnost upotrebe te mogućnost nadogradnje i svih komunikacija s vanjskim sustavima od vitalnog značenja.

U daljnjem razvoju sustava Bravo najveća je pozornost je ukazana potrebama i sugestijama korisnika kako bi se stalno poboljšavala kakvoću sustava i pratećih usluga s primjenom novih informatičkih tehnologija. Pozorno, sustavno i trajno prati se informatički razvoj, posebno .NET tehnologija kao skup informatičkih tehnologija i znanja za povezivanje svijeta informacija, ljudi, sustava i uređaja s neviđenim stupnjem integracija za sve poslovne sustave i korisnike, posebno u prometu. To omogućuje visok stupanj integracije i međusobno povezivanje cjelokupnog prometa i usluga u prometu u Republici Hrvatskoj u okviru središnjega nacionalnog sustava u prometu, ali i drugih zemalja. Bravo sustav nosi oznaku izvorno hrvatsko.


 
  Isprintaj Proslijedi  

Home | Hrvatski proizvodi | Hrvatski suveniri | Hrvatske vinske ceste | Hrvatski maslinari | Hrvatski inovatori | Zdrava hrana | Hrvatska glazba | Ostalo | Linkovi | Kontakt

Copyright 2007 PPR. All rights reserved.
Reproduction or copying of images is prohibited.