Novosti

29. svibnja 2008.
U Zagrebu 27. svibnja odr×an humanitarni koncert pod nazivom "Za bolji svijet"áá
Koncert je odr×ao jedan od najboljih hrvatskih gitarista Marijan BrkiŠ Brk (Ex Parni Valjak) uz brojne goste: Dadu TopiŠa, Davorina BogoviŠa, Gibonnia, Huseina HasanefendiŠa, Jasenka Houru, Jelenu Radan, Leu MijatoviŠ, Maria Huljeva, Massima SaviŠa, Mladena Bodalca, Nikolu MarjanoviŠa, Ninu BadriŠ, Olivera DragojeviŠa , Tonyja Cetinskog i Akija Rahimovskog. Cjelokupni prihod od koncerta namijenjen je akciji "Ovisni o nama" kojom se prikupljaju sredstva za dovrÜetak izgradnje Terapijske zajednice za rehabilitaciju i lijeŔenje ovisnika o opojnim drogama u selu Orle kod Velike Gorice. Ovo je samo jedan od humanitarnih koncerta u nizu kojim se odaziva iánaÜ proslavljeni glazbenikáDado TopiŠ. Kako doznajemo Dado jeánedavnoázavrÜioá snimanje glazbene emisije, posveŠene preminulom klavijaturisti Bijelog Dugmeta Lazi Ristovskom.ááNa Lazinom poslednjem albumu > Drvo Äivota < Dado je otpjevaoáábaladu Sara. U pripremi áje i turneja po gradovimaáex YU republika. Dio prihoda s ove turneje biti Še doniranaáoboljelim osobamaáodámultipleksskleroze (HIA).NOVI SINGL DRAÄENA ZE╚IĂA - IDI, IDI

Novi singl Dra×ena ZeŔiŠa, s njegovog posljednjeg studijskog albuma ôOprosti svijeteö nosi naziv ôIdi, idiö, a rijeŔ je o pjesmi koju autorski potpisuju Dra×en ZeŔiŠ (glazba), Bratislav ZlatanoviŠ (tekst) i Vinko DidoviŠ (aran×man).
To je Ŕetvrti po redu singl s albuma koji je Croatia Records objavila poŔetkom studenog proÜle godine. OdliŔan album splitskog pjevaŔa zabavne glazbe veŠ je u prvih mjesec dana prodaje dostigao zavidnu nakladu od preko 10 tisuŠa prodanih primjeraka, za Üto je Dra×enu ZeŔiŠu uruŔeno zlatno priznanje. U nepuna Ŕetiri mjeseca album je prodan u gotovo 15 tisuŠa primjeraka. Razlog odliŔne prodaje svakako su sjajni singlovi koji su najavili album ľ ôStani srceö, za koji je osvojio Grand prix na ovogodiÜnjem radijskom festivalu i ôPusti me da ×ivimö, te novi duet s An­elom Kolar ôNema niÜta novoö, s kojom je ZeŔiŠ ponovno udru×io glasove nakon punih deset godina i njihovog prvog velikog hita ôIma li nade za nasö. PoŔetkom veljaŔe ove godine ZeŔiŠ je odr×ao veliki solistiŔki koncert u prepunoj dvorani Cibone u Zagrebu, gdje je sedam tisuŠa oduÜevljenih fanova pjevalo gotovo tri sata sa popularnim splitskim pjevaŔem. (CROREC)

27. veljaŔe 2008.
TON╚I HULJIĂ - GOLD COLLECTION (ZLATNE 90E)
Jedan od najutjecajnijih glazbenika na hrvatskom estradnom nebu svakako je SpliŠanin TonŔi HuljiŠ. ôTataö grupe Magazin, skladatelj koji je pokrenuo karijere mnogih izvo­aŔa, napisao brojne hitove, tri puta izborio vizu za odlazak na Eurosong, ali dostigao i svjetsku slavu obogativÜi svoj stvaralaŔki opus skladanjem glazbe u kombinaciji sa zvukom klasike. Maksim Mrvica i ×enski sastav Bond svjetske su uzdanice svog autora TonŔija HuljiŠa, dok na domaŠem terenu, boje njegovih nota brane Doris DragoviŠ, Jelena Rozga, Jole, Jasna ZlokiŠ, Oliver DragojeviŠ, Zlatko PejakoviŠ, Minea, Petar GraÜo i mnogi drugi. Zlatna kolekcija TonŔija HuljiŠa pod nazivom ôZlatne 90-eö, naÜeg najtira×nijeg i najuspjeÜnijeg skladatelja zabavne glazbe tijekom devedesetih godina, donosi 40 njegovih velikih uspjeÜnica, me­u kojima su pjesme: ôNeka se drugi radujuö, ôLakÜe mi je s njomö, ôBaklje Ivanjskeö, ôGinemö, ôRosaö, ôNosi mi se bijela bojaö, ôNemam s kime doŔekati zimeö, ôNisam ti se tugo nadalaö, ôMarija Magdalenaö, ôNesretnik sam od ro­enjaö i mnoge druge.

TonŔi HuljiŠ ro­en je i ×ivi u Splitu, gdje je zavrÜio srednju glazbenu Ükolu i studij prava. Iako zbog prirode svog posla tijekom godine Ŕesto boravi u Zagrebu, Londonu i Beogradu, TonŔi oduvijek istiŔe kako stvaralaŔki mo×e djelovati jedino tamo odakle su mu korijeni - u Splitu i na otoku Hvaru, i zato svaki slobodan trenutak koristi za bijeg u svijet kreacije koji tamo nalazi.

Mediteransko ozraŔje, ali i utjecaj razliŔitih kultura i glazbenih izriŔaja ostavilo je traga i u strukturi melodije i aran×ersko-produkcijskih rjeÜenja. 80-ih godina zajedno s desetak godina starijim kolegama pokrenuo je pop grupu äMagazinô koja je dostigla ogromne tira×e svoji albuma, odra­ivala viÜemjeseŔne turneje po raznim krajevima bivÜe dr×ave, prilago­avajuŠi melodije multietniŔnosti prostora i publike. Upravo taj talent za asimiliranje i otvorenost kreacije pokazat Še se vrlo bitnim za uspjeh na svjetskom tr×iÜtu gdje je zapoŔeo kompozitorski rad upravo afirmacijom takvog glazbenog stila, u kombinaciji sa zvukom klasike.

Tijekom 90-ih godina intenzivira skladateljski rad i poŔinje pisati i stvarati karijere za veliki broj izvo­aŔa. Velike naklade i popularnost izvo­aŔa koji su njegovali specifiŔan pop folk zvuk rezultirali su i slu×benim priznanjem TonŔija HuljiŠa za najprodavanijeg autora 90-tih godina proÜlog stoljeŠa, ali su isto tako izazvale nesklonost kritike koja je smatrala takav stil i spoj glazbe i posla previÜe okrenutim profitu, a manje umjetnosti.

U to vrijeme pokrenuo je vlastitu nakladniŔku tvrtku äTonikaö koja i danas brine o skladateljskom radu i pravima osnivaŔa, te autora i izvo­aŔa s kojima sura­uje. Tih 90-tih TonŔi je tri puta odlazio na Eurosong, gdje je i zapoŔeo njegov uspjeÜan put na me­unarodnu autorsku scenu sa spojem klasike, folka i popa kroz pjesme äNostalgijaö (Magazin), äStrings of my heartô (Vanna) i posebno äMarija Magdalenaô (Doris DragoviŠ) kojoj je na svojevrstan naŔin uskraŠena pobjeda uz prijetnju diskvalifikacijom 1999. godine. Ali daljnji razvoj karijere pokazao je da je njegov stil primijeŠen ľ iste godine britanski producent i menad×er Mel Bush, zaslu×an za karijere velikog broja svjetskih izvo­aŔa koji su obilje×ili povijest rock i pop scene, predla×e mu da naprave zajedniŔki posao. U Londonu zajedniŔki osnivaju nakladu äHUSH Musicô i veŠ s prvim projektom crossover ×enskog kvarteta BOND ostvaruju svjetski uspjeh. Singl äVICTORYö u 21 zemlji dolazi na prva mjesta top ljestvica ukljuŔujuŠi i BILLBOARD ljestvicu u kategoriji crossover. Pjesma je koriÜtena kao glazbena podloga, a Ŕlanice grupe su sudjelovale u realizaciji filma XXX vol 2. HuljiŠeve se pjesme sve ŔeÜŠe koriste i u svjetskoj promociji velikih brandova (TOSHIBA, RAIMOND WAILLE), kao i u promociji filmova (CASANOVA).

I slijedeŠi zajedniŔki projekt, crossover pijanist MAKSIM MRVICA ostvaruje svjetsku karijeru i iznimnu popularnost u cijeloj Aziji. Do sada su zajedniŔki kroz nakladu HUSH i distribuciju kuŠa UNIVERSAL i EMI realizirali 9 projekata i viÜemilijunsku nakladu. Tijekom posljednjih nekoliko godina zajedno s partnerom Romanom MajetiŠem vodi TV produkciju äAVAô, koja je do sada snimila Ŕetiri telenovele sa ukupno 680 epizoda koje su regionalni rekorder u gledanosti. á(CROREC)


12. veljaŔe. 2008
MILO HRNIĂ, NOVI ALBUM: ZA SVA VREMENA
Novi album dubrovaŔkog pjevaŔa Mila HrniŠa ôZa sva vremenaö objavljen u izdanju Croatia Records donosi deset novih pjesama, plus bonus pjesmu ôI surrender allö za koju Milo ka×e da je neka vrsta njegovog osobnog zavjeta i na nekin naŔin najavljuje jedan buduŠi projekt koji on odavno ×eli napraviti, a rijeŔ je o albumu sakralne glazbe. To bi trebao biti jedan novi projekt s kojim bi Milo ×elio izaŠi i na europsko tr×iÜte, a na kojem bi se naÜle pjesme otpjevane u originalu na talijanskom, latinskom ili engleskom jeziku.

Novi album veŠ je najavila pjesma ôPosteljaö koja je u vrlo kratkom periodu postala pravi hit na veŠini radio postaja diljem Hrvatske. ôPjesma je postala veliki hit i to me posebno veseli. Na svom posljednjem koncertu u KaÜtelima, na tra×enje publike, tu sam pjesmu pjevao Ŕetiri puta. Drago mi je da mla­a publika zna pjesmu od rijeŔi do rijeŔi i po reakcijama vidim da su je odliŔno prihvatili. Osim toga po ovoj pjesmi vidim da se sve odvija onako kako sam predvidio kada sam krenuo u realizaciju ovog projekta. Moram naglasiti da sam presretan Üto je novi album napokon vani, jer su me ljudi veŠ toliko puta pitali kada Še album izaŠi i sada su napokon svi doÜli na svojeö, istaknuo je Milo HrniŠ.

Album gotovo u cijelosti potpisuje sam Milo HrniŠ, kako autorski tako i producentski. SimboliŔan naziv albuma, prema Milinim rijeŔima, ne aludira na vjeŔnost pjevaŔa, veŠ u sebi nosi poruke koje se provlaŔe kroz tekstove pjesama, a to su ljubav, dobrota i praÜtanje - vrijednosti koje ostaju za sva vremena.

ôNovi album je na tragu mojih starih hitova, a razlika je jedino u produkciji koja je na novom albumu puno modernija i efektnija. Na svojim koncertima izvodim i stare hitove u novim aran×manima i vidim da ih je mla­a publika odliŔno prihvatila. U svim tekstovima novih pjesama spominjem tri osnovne ×ivotne vrijednosti, a to su ljubav, dobrota i praÜtanje. Smatram da su one smisao cijelog ×ivota i da su to vrijednosti koje traju za sva vremena. Äivot se sastoji od malih stvari, a te duhovne vrijednosti upravo u pjesmama dolaze do izra×aja i ja se trudim da u svojim pjesmama govorim upravo o njimaö.

Gotovo deset godina ste izbivali s glazbene scene, no vaÜe su pjesme ostale i danas su mo×da i veŠi hitovi nego Üto su bile u vrijeme kada su nastale. Kako to objaÜnjavate?
ôMislim da je doÜlo vrijeme kada su se ljudi poŔeli vraŠati svojoj autohtonoj pjesmi, posebno zabavnoj koja je na neki naŔin posljednjih godina bila Ĺmaknutaĺ sa glazbene scene. Kada su moje pjesme u pitanju, onda je rijeŔ o pjesmama koje su stasale na Splitskom festivalu, koji je u ono vrijeme bio najjaŔi festival u dr×avi, neÜto poput San Rema u Italiji. Tih osamdesetih ja sam tri puta pobijedio na Splitskom festivalu ĺ82. s pjesmom ôVrati seö, ĺ83. s pjesmom ôDalmacijo, ljubav si vjeŔnaö i ĺ87. s pjesmom ôDobra veŔer prijateljiö. S druge pak strane, glazbena pauza koju sam napravio bila je vezana uz ratne prilike, uz vrijeme kada se Duborvnik naÜao u ratnom okru×enju i kada nam je svima bila jedina misao u glavi Ĺkako pre×ivjetiĺ. Ja sam osobno morao naŠi smisao u svemu Üto radim, tako da mi je glazba u tom trenutku bila u drugom planu. ╚injenica je da sam sada kada sam osjetio da je pravi trenutak za povratak, to napravio u velikom stilu. Vratio sam se na glazbenu scenu na velika vrata, a za mjesto povratka odabrao sam Split, jer mi je on najviÜe dao u mojoj profesionalnoj karijeri i smatrao sam da upravo tamo trebam zapoŔeti svoj Ĺcome backĺ. Sam povratak u splitskom klubu ôTribuö gdje se okupilo viÜe od pet tisuŠa ljudi dogodio se sa puno emocija u jednom enormnom razmjeru, koji na neki naŔin nisam oŔekivao. Zanimljivo je da je veŠ na tom koncertu 90 posto moje publike bila mla­a generacija, me­u kojima su bili neki koji se nisu ni rodili u vrijeme kada sam ja pjevao neke od mojih hit pjesama. Ali bez obzira na to ta publika izgara na mojim koncertima, oni pjevaju od poŔetka do kraja svaku pjesmu i ja na svakom koncertu danas imam od Ŕetiri do Üest tisuŠa ljudi. ProÜlo ljeto mene je na turneji vidjelo 120 tisuŠa ljudi. I sada kada sam radio ovaj CD imao sam veliku odgovornost prema toj publici da napravim neÜto Üto bi moja publika ×eljela. I vjerujte mi da sada toliko guÜtam u Ŕinjenici da sam pjesmom ôPosteljaö napravio pravi posao, da sam na pravom putu i da sam pogodio kako se ono ka×e Ĺu sriduĺö.

Postoji li neka pjesma za koju biste mogli reŠi da vam je najdra×a ili da je obilje×ila Vas kao pjevaŔa i VaÜu karijeru?
ôTeÜko mi je to reŠi jer gotovo sve pjesme koje pjevam su hitovi. Moji koncerti traju oko tri sata i publika samnom pjeva od prve do zadnje pjesme, Ŕak zna neke rijeŔi bolje od mene samoga. Mislim da to dovoljno govori o mojim pjesmama. Va×no je da ih i ja sam pjevam iz dubine duÜe, s puno srca, da dajem cijeloga sebe, a danas to Ŕinim puno viÜe nego prije, te da jednostavno guÜtam u ovome Üto radim. Mislim da mi je moja publika moja najveŠa nagrada. ╚injenica je tako­er da neke pjesme mo×da danas malo drugaŔiije interpretiram, ali te pjesme ×ive, pre×ivjele su tolike godine, pa Ŕak i druge interpretacije, poput pjesme ôBudi noŠas mirno moreö koju je na jedan klapsko-ddalmatinski naŔin obradio đani StipaniŔev. Sve te pjesme ja na koncertima izvodim u jednoj pop rock maniri, dakle one u×ivo ne zvuŔe kao neki klasiŔni zabavnjak, a razlog tomu je Ŕinjenica da sam ih povezao sa svojom osobnoÜŠu, osobnom energijom koju dajem na koncertima, koju osjeŠam u sebim, svojim ritmom, motorikom i svim onim elementima kojima ja ×elim samoga sebe prenijeti publici. Uvidio sam da to odliŔno funkcionira i da su ovi mladi ljudi ustvari jedan fenomen. Ljudi su se vratili svom autohtonom izriŔaju i ja s druge strane osjeŠam ogromnu odgovornost prema svojoj publici, tako da na koncertima pru×am i zadnji atom snage kako bi svi bili zadovoljni nakon koncerta. Vidim da je ovo pravi put i da ovako moram nastaviti daljeö.

Őto je za Vas znaŔilo priznanje koje ste od grada Dubrovnika primili 2004. godine, kada su DubrovŔani Vas i Terezu proglasili pjevaŔima stoljeŠa za grad Dubrovnik?
ôIskreno, ja sva priznanja do×ivljama radno, a ne sveŔarski, jer znam da sam se za sve u ×ivotu morao dobro pomuŔiti i oznojiti. U moje je vrijeme bilo te×e postati pjevaŔ nego Üto je to danas. Nekada si se morao dokazati na svakom svom nastupu, na svakom festivalu i mislim da je to bio bolji put. Ja sam jedan od rijetkih pjevaŔa koji je oduvijek odbijao pjevati na playback. Na taj sam naŔin ostao vjeran sebi, svom karakteru, svojim ×eljama. Nisam se umorio od glazbe Üto se vidi po mom novom CD-u. Mislim da je najva×nije da ove pjesme nemaju negativan naboj, nego da je rijeŔ o pjesmama iz kojih progovara pozitivna energija u bilo kojoj temi. Moje shvaŠanje glazbe opŠenito ide za tim da pjesma mora biti lijek za duÜu i da se iz cijele palete raznoraznih stvari najviÜe konzumira upravo pjesma, ljudi se uz nju opuÜtaju i pokuÜavaju zaboraviti na svakodnevne probleme. Meni je va×no da se ljudi identificiraju s mojim pjesmama, da te pjesme predstavljaju njihov ×ivot. Jer ako ja pjevam ĺodnilo mi more sriŠu svuĺ onda se zna da je to pjesma svih ljudi koji ×ive uz more, Ŕiji su ×ivoti nekoliko naraÜtaja vezani uz more, pomorce. I ta pjesma traje viÜe od mene. Ja sam samo jedna karika u tom lancu autohtonih genetskih vrijednostiö.

Kako Šete promovirati novi album, predstoji li neki veŠi koncertni spektakl ili turneja gdje Še VaÜi fanovi moŠi Ŕuti nove pjesme sa albuma ôZa sva vremenaö?
ôPrpremam veliki koncert 28. o×ujka u sportskoj dvorani u Dubrovniku i s tim koncertom zapoŔet Še promocija mojeg novog CD-a, na kojem se nalazi i pjesma posveŠena Dubrovniku ôSve za jedan ­irö. Nakon tog koncerta, na koji Še vjerujem doŠi ljudi iz raznih krajeva Dalmacije, uslijedit Še daljnja koncertna turneja, a album Šemo promovirati i tijekom ljeta u okviru moje ljetne turneje.ö (CROREC)

08.veljaŔe .2008
ODRÄAN KONCERT 'SVI PJEVAJU... đORđA NOVKOVIĂA'
VeliŔanstven glazbeni spektakl dogodio se sinoŠ u KoÜarkaÜkom centru ôDra×en PetroviŠö, gdje su najeminentnija imena hrvatske glazbene scene zajedno sa sedam tisuŠa gledatelja koji su Ciboninu dvoranu ispunili do posljednjeg mjesta, pjevali u Ŕast đor­a NovkoviŠa.

Ovaj glazbeni doga­aj, koji je prije svega bio nabijen jakim emocijama svih sudionika, veŠina izvo­aŔa do×ivjela je vrlo emotivno, neki uz suze, neki uz ogromno poÜtovanje zbog interpretacije neke od prekrasnih pjesama koje je đor­e tijekom svoje 40-godiÜnje glazbene karijere napisao. Redale su se pjesme ôDonĺt ever cryö, ôSimpatijaö, ôAjde, ajde zlato mojeö, ôVirujen u teö, ôNisi ti viÜe crno vinoö, ôDolina naÜeg snaö, ôLolaö, ôNikoga nisam volio takoö, ôNadaö, ôZingarellaö, ôMalo mi je jedan ×ivot s tobomö, ôLaku noŠ sviraŔiö i druge.

Na pozornici prepunog koÜarkaÜkog hrama đor­eve hitove pjevali su MiÜo KovaŔ, Neda Ukraden, Severina, Tony Cetinski, Kemal Monteno, Gabi Novak, Äeljko Bebek, Petar GraÜo, Danijela MartinoviŠ, Jelena Rozga, Colonia, Vlado Kalember, DuÜko Lokin, Vladimir SaviŔiŠ ╚obi, đani MarÜan, Darko Domijan, Dalibor Brun. Svakako najemotivniji bio je nastup đor­evog sina Borisa, koji je suspre×uŠi suze otpjevao prekrasnu baladu ôGdje si tiö posveŠenu svom ocu, a koju je publika nagradila dugim pljeskom. Suznih oŔiju pjevala je i Neda Ukraden koja je izvela legendarnu skladbu ôZora jeö, te do×ivjela ovacije publike u Dra×enovoj dvorani. NajveŠe oduÜevljenje publike izazvao je nastup MiÜe KovaŔa, koji je jedini otpjevao tri đor­eve pjesme ôOstala si uvijek istaö, ôSvi pjevaju, ja ne Ŕujemö i ôAko me ostaviÜö. Prije svake pjesme na video zidu je predstavljen kratki prilog u kojem su se izvo­aŔi prisjeŠali trenutaka koje su proveli s đor­em NovkoviŠem, te nekoliko đor­evih intervjua, dok je Boris u emotivnom govoru izme­u ostalog kazao ôkada osjetim energiju koja veŔeras struji u ovoj dvorani, znam da je đor­e s nama". Koncert je zavrÜio izvedbom prve pjesme đor­a NovkoviŠa ôStari Pjerö koju je pjevao Kemal Monteno, kojem su se na pozornici pridru×ili svi izvo­aŔi. (CROREC)


22. sijeŔnja 2008.
THOMPSON - BILO JEDNOM U HRVATSKOJ, UÄIVO: SPLIT STARI PLAC
U prodaji je novi CD Marka PerkoviŠa Thompsona, njegovo treŠe izdanje serije ôBilo jednom u Hrvatskojö, a rijeŔ je o snimci s koncerta odr×anog 27. srpnja proÜle godine na stadionu ôStari placö u Splitu.

Na Thompsonovom live albumu nalazi se 14 pomno biranih pjesama, poput ôMoj dida i jaö, ôE, moj narodeö, ôZaustavi se vjetreö, ôLijepa li siö, ôLipa Kajoö i drugih, koje je Marko otpjevao u prekrasnoj atmosferi splitskog koncerta, koji je nakon zagrebaŔkog odr×anog na stadionu u Maksimiru, bio njegov drugi najveŠi koncert u sklopu turneje ôBilo jednom u Hrvatskojö koja je zapoŔela u travnju proÜle godine u Vukovaru. Novo CD izdanje, kao i prethodna dva iz ove kolekcije, bogato je opremljeno fotografijama u luksuznoj knji×ici na 32 stranice.

Thompsonov album ôBilo jednom u Hrvatskojö objavljen je 8. prosinca 2006. godine i u 2007. godini sa 45 tiuŠa prodanih primjeraka postao najtira×nije izdanje izdavaŔke kuŠe ôCroatia Recordsö. Uz spomenuti studijski album u okviru serije ôBilo jednom u Hrvatskojö Thompson je proÜle godine objavio i DVD s koncerta odr×anog u Maksimiru.

ProÜla godina itekako je bila uspjeÜna za trenutno najpopularnijeg hrvatskog izvo­aŔa, odr×ao je 50 koncerata u okviru turneje ôBilo jednom u Hrvatskojö, zabilje×io je uspjeÜnu turneju po Kanadi i Sjedinjenim AmeriŔkim Dr×avama, te Australiji, gdje su zajedno sa naÜim iseljenicima Marko i deŔki iz benda doŔekali Novu godinu. ProÜlu godinu Marko je u Hrvatskoj zakljuŔio nastupom na Bo×iŔnom koncertu u Ciboni. UspjeÜna turneja nastavlja se koncertom u Rijeci 25. sijeŔnja, te 1. veljaŔe u Krapini i 2. veljaŔe u ╚akovcu. (CROREC)

15. sijeŔnja 2008.
EJ, TAMBURO - SVE NAJBOLJE 1 I 2
Za sve ljubitelje tamburaÜke glazbe Croatia Records pripremila je dvije kompilacije najljepÜih tamburaÜkih pjesama koje Še zasigurno obogatiti zbirku onih koji u×ivaju u glazbi tamburaÜkih sastava i pjevaŔa koji su uz ovaj ×iŔani instrument ispjevali neke od najpoznatijih skladbi ovog glazbenog ×anra.

Tambura je, za one koji to joÜ uvijek ne znaju, narodno ×iŔano glazbalo, koje porijeklo vuŔe iz Mezopotamije i to iz 3. stoljeŠa. Na Balkan su je donijeli Turci u vrijeme svojih osvajaŔkih pohoda tijekom 14. i 15. stoljeŠa. Svirala se u Albaniji, GrŔkoj, nekim dijelovima Bugarske, a posebno se udomaŠila u Bosni odakle potjeŔe i najstarija saŔuvana pisana biljeÜka o tamburi. Seobom Bunjevaca i Őokaca prenosi se u Slavoniju i BaŔku. Osim u Hrvatskoj, gdje je tambura nacionalni instrument, ona se svira joÜ i u Bosni, Srbiji, Makedoniji, ╚eÜkoj, SlovaŔkoj, Sloveniji, Ma­arskoj, Americi...svugdje gdje ima naÜih iseljenika

Svaka kompilacija donosi 20 pjesama, a me­u najljepÜim tamburaÜkim pjesama zasigurno Še svatko pronaŠi neÜto za sebe. U moru prekrasnih tamburaÜkih skladbi bilo je teÜko pronaŠi one najbolje i najljepÜe, jer ukusi se razlikuju i svatko ima neku svoju pjesmu uz koju je vezan, koja u njemu budi uspomene ili ga na neÜto sjeŠa.

Kompilaciju broj jedan otvara po mnogima najljepÜa ljubavna tamburaÜka pjesma ôJoÜ i danas zamiriÜi treÜnjaö u izvedbi tamburaÜkog sastava Gazde, zatim tu su legendarna ôTenaö od Zlatnih dukata, pjesma ôŐumi, Üumi javoreö od Miroslava Őkore, te ôKada Sava krene prema Broduö od Baruna. Na istom CD-u pronaŠi Šete i pjesme KiŠe Slabinca, Őime Jovanovca, Vere Svobode, iznimno uspjeÜna pjesma Zvonka Bogdana ôTko te ima, taj te nemaö, te pjesme ôHej ×ivote, Üto me sna­eö u interpretaciji MiÜe KovaŔa, ôTi si moja ljubav staraö koju je otpjevala Doris DragoviŠ, kao i ôUzalud vam trud sviraŔiö od Prljavog kazaliÜta.

Kompilacija Ej tamburo, sve najbolje 2, tako­er donosi 20 pjesama, no ovog puta vezanih iskljuŔivo uz izvo­aŔe tamburaÜke glazbe. RijeŔ je i ovog puta o pjesmama koje su obilje×ile jedno razdoblje, koje su otpjevane na raznim festivalskim pozornicama Slavonije i koje u svojim stihovima veliŔaju ljubav prema Slavoniji, ravnici, Dunavu, djevojci, a prije svega tamburici.

Drugu kompilaciju otvara joÜ jedna prekrasna tamburaÜka balada ôJesen sti×e dunjo mojaö koju pjevaju Najbolji hrvatski tamburaÜi. Tu je i pjesma ôSve je ona meniö Slavonskih lola, ôMoja JuliÜkaö Miroslava Őkore, ôOtiÜĺo je s mirisima jutraö Krunoslava KiŠe Slabinca, ôRu×a crvenaö od Agramera, ôSvirci mojiö od Zvonka Bogdana, ôSve dok Dunav protiŠeö od đuke ╚aiŠa, zatim pjesma ôKad te moji svatovi probudeö koju pjeva Tena, ôGaravuÜaö od Äeljka Barbe, te joÜ jedna balada ôJer ljubav nije za meneö sastava Baruni. (CROREC)


7. sijeŔnja 2008.
NOVI CD DJE╚JEG KAZALIŐTA ZEBRA: TKO SAM, ŐTO SAM
Splitsko djeŔje KazaliÜte ôZebraö u svoju je glazbenu kolekciju uvrstilo novi CD pod nazivom ôTko sam, Üto samö. RijeŔ je o joÜ jednom glazbenom projektu splitskih autora namijenjenom prvenstveno najmla­ima, te onima neÜto starijima, dakle djeci u djeŔjim vrtiŠima i osnovnim Ükolama.
Dobitni autorski tercet u sastavu Dunja Adam, autor priŔe i redatelj, Ivo LesiŠ autor glazbe i producent, te DuÜko Mucalo autor stihova i pjesama ponovno je naparvio duhovitu i vrlo pouŔnu priŔu namijenjenu edukaciji djece predÜkolske i Ükolske dobi. Kao pripovjedaŔ na CD-u godtuje Ivica BeatoviŠ, glumac KazaliÜta lutaka Split, a glasove svih likova u priŔi, kao i na proÜlim izdanjima, snimila je jedna od ponajboljih hrvatskih lutkarica, glumica Dijana GeriŠ, Ŕlanica kazaliÜta Zebra.

CD pod nazivom ôTko sam, Üto samö govori o piliŠu koji tra×i svoju majku. Tek se izlijegao i sve oko njega je novo. U svojim prvim danima upoznaje se sa bojama, ×ivotinjama, ukratko sa ×ivotom. Na kraju priŔe pobje­uje ljubav koja nam daje samopouzdanje sa svim ×ivotnim prilikama i neprilikama.

DjeŔje kazaliÜte Zebra iza sebe veŠ ima dva uspjeÜna glazbena projekta, a rijeŔ je o CD izdanjima ôTri maŔkeö i ôVeliko putovanje malog pu×aö. (CROREC)


3. sijeŔnja 2008.
Tamara JurkiŠ Sviben - Bo×idar Kunc, Sonate
Hrvatska pijanistica Tamara JurkiŠ Sviben objavila je svoj drugi CD pod okriljem izdavaŔke kuŠe Croatia Records, a rijeŔ je o prvoj povijesnoj snimci Ŕetiri sonate hrvatskog skladatelja Bo×idara Kunca. Po prvi puta su sve Ŕetiri sonate prezentirane na jednom mjestu, s obzirom da je do sada postojala snimka samo Ŕetvrte sonate koju je davnih dana snimila Ksenija Kos.

"Ovaj projekt dio je mog magisterija. Ja sam na MuziŔkoj Akademiji u Zagrebu magistrirala na djelima Bo×idara Kunca i Ivane Lang, a dio teme mog magisterija bila je ideja da se Bo×idar Kunc predstavi kao skladatelj kroz njegove Ŕetiri klavirske sonate. Äeljela sam ga prikazati kao skladatelja veŠeg formata, s obzirom da ga u muzikologiji percipiraju kao majstora minijatura, malih klasiŔnih komada. Kroz ovu temu ×eljela sam ga prikazati kao skladatelja koji se zanimao za veliki klavirski zvuk. Ovaj CD predstavlja Kunca u jednom novom izdanju, daje jednu novu viziju prema njemu. Kunc se do sada tretirao i kao skladatelj koji ne pripada autorima nacionalnog smjera, jer se u njegovim minijaturama nisu nazirali neki eksplicitni folklorni elementi. Kroz ove sonate ×eljeli smo pobiti tu tezu i pokazati da se u njegovim djelima ipak mogu primjetiti neki hrvatski etno motivi", istaknula je Tamara JurkiŠ Sviben.

Bo×idar Kunc je bio hrvatski skladatelj i pijanist, a svoju prvu potvrdu skladateljske vrijednosti dobio je za "Koncert za violinu i orkestar" za koji prima nagradu svjetski priznatog violinista Zlatka BalokoviŠa 1928. godine. Razvio je intenzivnu pijanistiŔku djelatnost, usmjerenu prije svega na solistiŔko i komorno muziciranje, primjerice s velikim Antoniom Janigrom, te pjevaŔima poput Dragice Martinis, Vladimira Ru×djaka i njegove poznate sestre, operne dive sestre Zinke Kunc Milanov. Iza sebe je ostavio bogat opus orkestralnih, komornih, vokalnih i klavirskih skladbi i niz minijatura specifiŔnog senzibiliteta, a svom srediÜnjem klavirskom opusu dodao je Ŕetiri sonate u Des duru, Es duru, D duru i As duru.

Kako ste se odluŔili na jedan ovakav opus?

"Ja sam veŠ duboko, da ka×em, zaglibila u predstavljanje hrvatske glazbe. Izvodim ju i na svojim koncertima u inozemstvu i vidim da se imamo Ŕime ponositi. Radim i na projektu vezanim za opus Ivane Lang, hrvatske skladateljice koja je do sada bila zanemarivana. Ja sam proÜle godine zajedno sa Simfonijskim orkestrom HRT-a snimila njezin klavirski koncert. To bi mogao biti i moj slijedeŠi projekt. Trenutno sam zaokupljena promocijom hrvatskih skladatelja prve polovice 20. stoljeŠa".

Planirate li promociju ovog CD u Hrvatskoj, ali i u inozemstvu s obzirom da dosta nastupate u stranim dr×avama?

"Da, najprije Šu 18. prosinca u Muzeju Mimara imati promocju ovog CD-a, a ponosna sam Üto Še paralelno biti promovirane i note sonata. Poslije Nove Godine planiram odr×at nekoliko promocija i po Dalmaciji, zatim Rijeci, Puli, ali svakako Šu se orijentirati i na inozemstvo, posebno Francusku. Ovaj CD ima taj jedan duh francuskog impresionizma i ×elja mi je jednog hrvatkog impresionista predstaviti upravo tamo."

Hrvatska pijanistica Tamara JurkiŠ Sviben diplomirala je u klasi profesora Jurice Muraia 1995. godine i agistrirala u klasi profesora Vladimira Krpana 2006. godine na MuziŔkoj akademiji u Zagrebu. Koncertira kao solistica i komorna glazbenica od 1992. godine na mnogim hrvatskim festivalima usredotoŔivÜi se na repertoar kraja 19. i poŔetka 20. stoljeŠa. Me­unarodni nastupi uslijedili su nakon dobivanja rektorove nagrade 1995. godine. Slijede zapa×eniji nastupi na festivalu slavenske glazbe u Parizu, Velikoj dvorani PalaŔe UNESCOa u Parizu, Konzervatoriju u Tergnieru (Francuska), Teen Murti Auditoriumu u New Delhiju (Indija) , Festivalu "Two nights &Two days od modern music" u Odessi (Ukrajina), te brojni koncerti u Portugalu, GrŔkoj, Őpanjolskoj, Austriji, Nizozemskoj, NjemaŔkoj, Ma­arskoj, Ukrajini, Izraelu i Indiji.

Polazila je majstorske teŔajeve Michaela vosskresenskog i Leva Naumova. UsavrÜavala se u klasi Monique Mercier na Ecole Normale de Musique de Paris "Alfred Cortot". Tijekom studija prof. Murai usadio joj je ljubav prema rijetko izvo­enim hrvatskim skladateljima, te je interes za istra×ivanje i promociju istih potaknuo njen poslijediplomski studij pod vodstvom prof. Vladimira Krpana. Prvenstveno se bavila usporedbom hrvatskih i ameriŔkih skladatelja prve polovice 20. stoljeŠa, a kasnije revalorizacijom skladatelja ivane Lang i Bo×idara Kunca, Ŕije je brojne skladbe praizvela i tonski zabilje×ila za Hrvatski radio. U lipnju 2006. godine izdala je svoj prvi CD u izdanju Croatia Records s djelima hrvatskih i ameriŔkih skladatelja prve polovice 20. stoljeŠa. ╚lanica je Hrvatskog druÜtva glazbenih umjetnika. Zaposlena je kao profesor glasovira na Glazbenoj Ükoli "Zlatka BalokoviŠa" u Zagrebu. (CROREC)

á

3. sijeŔnja 2008.
đor­e NovkoviŠ Gold Collection 2
đor­e NovkoviŠ zasigurno je bio jedan od najproduktivnijih autora zabavne glazbe, najtira×niji i najuspjeÜniji skladatelj mnogobrojnih hitova koje su otpjevale najveŠe estradne zvijezde na prostorima bivÜe dr×ave. U svojoj bogatoj stvaralaŔkoj karijeri napisao je viÜe od 2500 pjesama, prodao viÜe od 20 milijuna ploŔa, otkrio i stvorio mnoga glazbena imena, koja na neki naŔin sve Üto su postigla duguju upravo njemu. Iz tog razloga ne Ŕudi ogromna tuga i ×alost koja je zavladala me­u njegovim prijateljima, suradnicima i izvo­aŔima, kada nas je iznenada napustio u 65. godini, ostavivÜi iza sebe joÜ mnogobrojne nedovrÜene priŔe. Njegovim odlaskom ostali smo zakinuti za velikog Ŕovjeka i prijatelja, a hrvatska glazba za joÜ pregrÜt prekrasnih pjesama.

Croatia Records objavila je krajem svibnja ove godine "Gold collection 1" sa 40 mega hitova đor­a NovkoviŠa, a sada je pred nama novo izdanje "Gold collection 2" , koje donosi 30 pjesama. Ovog puta rijeŔ je o 15 skladbi u dvije razliŔite verzije, originalnim snimkama pjesama koje su pjevale najveŠe zvijezde domaŠe glazbene scene MiÜo KovaŔ, Gabi Novak, Srebrna Krila, Meri CetiniŠ, Pro arte, Neda Ukraden i drugi, te obrada istih pjesama u interpretaciji ToÜe Proeskog, Danijele, Petra GraÜe, Severine, Colonije, grupe Feminnem, Jelene Rozge. RijeŔ je o pjesmama "Ostala si uvijek ista", "Samo simpatija", "Dovi­enja", "Zora je", "Zakuni se ljubavi", "Vino na usnama", "Don't ever cry". Posebno zanimljive su snimke prve skladbe đor­a NovkoviŠa "Stari Pjer" u originalnoj izvedbi Ivice Percla, te francuskoj verziji pod nazivom "Dans le soleil et dans le vent" koju izvodi Nana Mouskouri.

Iz predgovora albuma:

"Rano proljeŠe 2007. godine za mene Še uvijek ostati spomen na velikog Ŕovjeka, vrijednog suradnika i vitalnog umirovljenika u najboljim godinama. Zima je bila blaga i kratka,a u podsljemenskoj zoni u GraŔanima sve je poŔelo ranije, pa tako i diskografski planovi za 2007. godinu. đor­e i ja isplanirali smo do posljednjeg detalja TV show za Novu TV "Zuhra light show specijal", kolekciju đor­evih hitova pod nazivom "Gold Collection - Music story", a onda je na red doÜao projekt "kaverizacije" - termin koji je đor­e upotrebljavao misleŠi na nove izvedbe svojih hitova. Pomno je birao kome ponuditi koju pjesmu i na koji naŔin producirati novi zvuk.

Bilo je ugodno sluÜati odgovore koje je dobivao dok je mobitelom redom nazivao Danijelu, Jelenu Rozgu, Jolu, Severinu, Petra GraÜu, Borisa đur­eviŠa i Coloniu, Srebrna krila, Feminnem, Massima i Dina Dvornika, En Face. Kada je odluŔio da jednu od svojih najdra×ih pjesama "Ostala si uvijek ista" Ŕuje u izvedbi ToÜe Proeskog, đor­e ga je nazvao i iznio mu svoj prijedlog, uz pohvale o ToÜinom pjevanju, i iste je sekunde od ToÜe dobio odgovor: "đor­e, to je za mene velika Ŕast, samo recite kada i dolazim u Zagreb".

"Svi su pristali", kazao je đor­e, zraŔeŠi od sreŠe. Jurio je potom od studija do studija i zavrÜavao snimanje kao da mu je 18 godina i kao da sprema svoj prvi hit., no nije ni slutio da zavrÜava svoja posljednja snimanja i da Še nam ga jedna svibanjska noŠ odnijeti.

Pred nama je CD đor­evih cover verzija - 15 unikatnih pjesama za sva vremena u novom ruhu u koje ih je odjenuo sam đor­e. Za sve poklonike najveŠih hitova đor­a NovkoviŠa pripremili smo bonus CD na kojem Vam poklanjamo hitove i u originalnoj verziji.

Kao dugogodiÜnji prijatelj i suradnik đor­a NovkoviŠa, siguran sam da naÜ dragi đor­e puna srca negdje sluÜa pjesme koje su veŠ pronaÜle put u vjeŔnost".
Äelimir Babogredac, (CROREC)

á

3. sijeŔnja 2008.
Milo HrniŠ i Croatia Records potpisali ugovor o suradnji
PjevaŔ zabavne glazbe Milo HrniŠ potpisao je ugovor sa izdavaŔkom kuŠom Croatia Records pod Ŕijom Še etiketom izaŠi njegov novi album "Za sva vremena".
Gotovo deset godina Milo HrniŠ je izbivao sa glazbene scene, no njegovi stari hitovi ponovno su ga izbacili u zvjezdanu orbitu i vratili na staze stare slave. Novi album najavljuje pjesma "Postelja", za koju sam autor ka×e da ima prekrasan tekst i za koju vjeruje da Še biti hit. Album gotovo u cijelosti potpisuje sam Milo HrniŠ, kako autorski tako i producentski. SimboliŔan naziv albuma, prema Milinim rijeŔima, ne aludira na vjeŔnost pjevaŔa, veŠ u sebi nosi poruke koje se provlaŔe kroz tekstove pjesama, a to su ljubav, dobrota i praÜtanje - vrijednosti koje ostaju za sva vremena.

"Novi album je na tragu mojih starih hitova, a razlika je jedino u produkciji cijelog albuma koja je sada puno modernija i efektnija. Vidio sam da su mladi na mojim koncertima prihvatili moje stare hitove u modernijoj produkciji i to me posebno veseli. Ovaj Še album biti neÜto novo, a sve pjesme su napravljene u jednom novom profilu kakvog joÜ nema na hrvatskoj sceni, tako da vjerujem da Še album publika doŔekati s oduÜevljenjem", istaknuo je Milo HrniŠ.

Materijal za cijeli album je gotov, Ŕekaju se zavrÜni miksevi, a na tr×iÜtu bi se trebao pojaviti sredinom sijeŔnja iduŠe godine. Uz deset novih pjesama, na novom albumu nalazi se i jedna obrada, a rijeŔ je o pjesmi "I surrender all", za koju Milo ka×e da je rijeŔ o pjesmi koja je jedna vrsta njegovog osobnog zavjeta. "Tu sam pjesmu snimio iz svoje ×elje i na neki naŔin mi je trebala da bi mogao krenuti dalje. Ona tako­er najavljuje jedan moj novi projekt, a rijeŔ je o sakralnoj glazbi, s obzirom da mi je ×elja napraviti jedan takav album, koji neŠe za cilj imati komercijalu, veŠ ×elju da neÜto trajno ostavim iza sebe, kao jedan moj osobni peŔat".

Ro­eni DubrovŔanin svoje je najsjajnije glazbene trenutke ostvario tijekom osamdesetih godina, kada je tri puta pobijedio na Splitskom festivalu - 1982. s pjesmom "Vrati se", 1983. "Dalmacijo, ljubav si vjeŔna", te 1987. "Dobra veŔer prijatelji" - i kada su nastali njegovi najveŠi hitovi. Upravo su te pjesme posljednjih godina ponovno za×ivjele me­u publikom, tako da je Zlatna kolekcija Mile HrniŠa, koju je Croatia Records objavila u travnju ove godine, odliŔno prihvaŠena. Svoj posljednji studijski album Milo HrniŠ objavio je 1999. godine pod nazivom "Vrijeme ljubavi", a veliko priznanje dobio je 2004. godine, kada su ga DubrovŔani, zajedno sa Terezom Kesovijom, proglasili pjevaŔima stoljeŠa grada Dubrovnika.
(CROREC)

 

11. prosinca 2007.
KLINCI S RIBNJAKA : Novi album i bo×iŠni koncertá
á
Upravo objavljenim dvostrukim live albumom äBo×iŠni Bluesô naÜ najnagra­ivaniji djeŔji zbor Klinci s Ribnjaka najavljuju veŠ tradicionalni bo×iŠni koncert, koji Še se odr×ati 16. prosinca, u velikoj dvorani Vatroslava Lisinskog s poŔetkom u 12 sati. Na albumu su im se u izvedbama popularnih blagdanskih klasika pridru×ili: Gabi Novak, Oliver DragojeviŠ, Jacques Houdek, Vladimir KoŔiÜ Zec, Ricardo Luque, Davor Gobac, Mirko Fodor, Ivana Kindl, Maja VuŔiŠ i drugi, od kojih Še veŠina nastupiti i na prigodnom koncertu. Karte su u prodaji na blagajni KD Lisinski.


11. prosinca 2007.
DRAÄENU ZE╚IĂU URU╚ENO ZLATNO PRIZNANJE ZA PRODAJU ALBUMA OPROSTI SVIJETE

Promocija novog studijskog albuma Dra×ena ZeŔiŠa ôOprosti svijeteö odr×ana je proteklog tjedna u Hotelu Le Meridian Lav u Splitu. U slu×benom dijelu promocije Dra×en ZeŔiŠ je od svoje izdavaŔke kuŠe Croatia Records primio dva vrijedna priznanja ľ zlatno priznanje za dvostruku kompilaciju The Platinum Collection koja je objavljena krajem proÜle godine, te zlatno priznanje za novi album ôOprosti svijeteö koji je objavljen poŔetkom studenog i koji je u neÜto viÜe od mjesec dana, otkako je na tr×iÜtu, dostigao zavidnu nakladu od preko 10 tisuŠa prodanih primjeraka. Razlog odliŔne prodaje svakako su sjajni singlovi koji su najavili album ľ ôStani srceö, za koji je osvojio Grand prix na ovogodiÜnjem radijskom festivalu i ôPusti me da ×ivimö, te novi duet s An­elom Kolar ôNema niÜta novoö, s kojom je ZeŔiŠ ponovno udru×io glasove nakon punih deset godina i njihovog prvog velikog hita ôIma li nade za nasö.


OdliŔnoj promociji u Hotelu Le Meridian Lav u Splitu nazoŔili su i brojni ZeŔiŠevi kolege sa glazbene scene poput Jelene Rozge, Jole, Mate BuliŠa, Tria GuÜt, Zrinke, ali i ostalih ljubitelja ZeŔiŠeve glazbe poput Ministra znanosti, obrazovanja i sporta Dragana Primorca ili bivÜeg nogometnog suca Gorana MariŠa.

Nakon slu×benog dijela promocije, svi uzvanici mogli su i u×ivo Ŕuti pjesme s novog albuma, a odliŔan party odr×an je u restaurantu ôSkyö u trgovaŔkom centru Joker u Splitu. ZeŔiŠ je na pozornici proveo puna dva sata, otpjevavÜi pritom svoje najveŠe hitove, a svi gosti odliŔno su se zabavljali i plesali bez prestanka. Atmosfera je dosegla vrhunac kada su se ZeŔiŠu na pozornici pridru×ili Jelena Rozga, Jole i Mate BuliŠ pa je tulum potrajao do ranih jutarnjih sati.

Ove subote, 15. prosinca, Dra×en ZeŔiŠ Še u vremenu od 11 do 12 sati potpisivati svoj novi CD ôOprosti svijeteö u hipermarketu Tommy (trgovaŔki centar Mandi na Äitnjaku). Croatia Records Še deset prvih kupaca darivati s besplatnim primjerkom ovog CD-a, dok Še ga ostali moŠi kupiti po promotivnoj cijeni. (CROREC) á

11.prosinca 2007.
OSVOJITE CD: JACQUES HOUDEK - ZA POSEBNE TRENUTKE!
Predstavljamo vam najbolji blagdanski poklon, CD Jacquesa Houdeka "Za posebne trenutke"! U posebnom limitiranom digipak izdanju koje Še se uskoro pojaviti na tr×iÜtu donosimo Vam nedavno snimljeni duet Jacquesa Houdeka & Ivane Husar Mlinac "Princeza", te nekoliko prekrasnih stranih obrada i prigodne blagdanske pjesme. Za vizualni identitet ovog ekskluzivnog izdanja zadu×ena je marketinÜka agencija Euroart93 koja je osvojila nagrade za dizajn web stranica Jacques Houdeka i CMCa.

U nagradnoj igri Jacquesovim obo×avateljima dijelimo 3 CDa "Za posebne trenutke"
PoÜaljite SMS poruku s kljuŔnom rijeŔi JACQUES na broj 66062 zajedno s vaÜim imenom prezimenom i adresom

(npr: JACQUES, Ivo IviŠ, Savska 1, Zagreb)

Natjecatelji mogu poslati neograniŔeni broj poruka. Cijena po poslanoj poruci iznosi 3,66Kn +PDV za sve mobilne mre×e. Poruke mogu slati samo natjecatelji iz hrvatskih mobilnih mre×a. Nagradna igre traje od ponedjeljka do ponedjeljka 17.12., a sretni dobitnici bit Še objavljeni na web stranici www.crorec.hr


CD "Za posebne trenutke UkljuŔuje hitove:

1. PRINCEZA / DUET S IVANOM HUSAR MLINAC
2. ÄIVIM ZA TO
3. KAO ZRAK
4. KADA ME DOTAKNE
5. ╚UVAM TE U MISLIMA
6. KAO KAZNA BOÄJA / DUET S IVANOM KINDL
7. DI SOLE E Dĺ AZZURO
8. CHANGE THE WORLD
9. HEROE
10. STIÄE NOVA GODINA
11. BOÄIĂNA NOĂ
12. TIHA NOĂ
13. ZVON╚IĂI
14. NOVOGODIŐNJA PJESMA


Osim u svim CD shopovima album "Za posebne trenutke" USKORO mo×ete kupiti u Croatia Records WEBshopu, te preuzeti kao digitalni download na Cedeterija.hr, i tportal Fonoteci. (CROREC)

7. prosinca 2007.
5. MEF - MEđIMURSKI FESTIVAL ZABAVNE GLAZBE
Peti po redu Me­imurski festival zabavne glazbe ôMEF 2007.ö odr×ava se ove godine pod pokroviteljstvom Me­imurske ×upanije i Ministarstva kulture, uz sudjelovanje autora iz Ma­arske, Slovenije, Austrije i Hrvatske. Festival se odr×ava u dvorani Graditeljske Ükole u ╚akovcu, a finalna veŔer na rasporedu je 8. prosinca u 20 sati.

Na javni natjeŔaj koji je raspisan u hrvatskom i stranom tisku poŔetkom veljaŔe, struŔna komisija (Vladimir DelaŔ, MiÜo Dole×al i prof. Branimir MagdaleniŠ) odabrala je 21 pjesamu koju je uvrstila u finalnu natjecateljsku veŔer. Sve pjesme koje Še biti izvedene na ovogodiÜnjem festivalu su nove i nisu do sada javno izvo­ene. Me­u najpoznatijim imenima koja Še ove godine nastupiti na ovogodiÜnjem festivalu su Őajeta, Angels, Äan JakopaŔ i Miroslav EvaŔiŠ. Nagrada publike u finalnoj veŔeri dodijelit Še se na osnovu zbrojenih glasova radio postaja u Hrvatskoj, Ma­arskoj, Sloveniji i Austriji.

Na svoju 5. obljetnicu Organizacijski odbor MEF-a dodijeliti Še pobjednicima u Üest kategorija specijalne statue. To je jedan od simbola grada ╚akovca skulptura s likom i grbom hrvatskog Bana i pjesnika Nikole Zrinskog, nad kojim dominira orao.

OvogodiÜnji festival ima poseban znaŔaj za europsku regiju Mura ľ Drava, te se veŠ sada etablira kao turistiŔki proizvod. DosadaÜnji pobjednici festivala bili Azzuro, Mladen BurnaŠ, Josip KataleniŠ, ma­arska grupa KoŔmazaj, slovenska pjevaŔica Moira. ProÜle godine prvu nagradu publike i ×irija dobio je Josip KataleniŠ za pjesmu ôVrati ×ivot njenö , dok je posebna nagrada za doprinos hrvatskoj zabavnoj glazbi dodijeljena Ani Őtefok. U ovogodiÜnjem shor programu MEF-a nastupit Še udruga ôIzisö koja se bavi orijentalnim plesovima, toŔnije plesovima pomijeÜanim mediteranskim zvukovima i latino Ütihom, kojima su dodani afro ritmovi i ritam orijenta.

Voditelji ovogodiÜnje MEF-a su Mila Horvat i Davor MeÜtroviŠ, uzdanice jutarnjeg programa Hrvatske radio televizije.

Organizacijski Odbor 5. MEF-a odr×at Še i Okrugli stol na kojem Še se raspravljati o festivalskim dga­anjima i opŠenito o zabavnoj glazbi u Hrvatskoj. Uvodno izlaganje odr×at Še dugogodiÜnji glazbenik, umjetniŔki direktor MEF-a prof. Branimir MagdaleniŠ. (CROREC)

  
  Isprintaj Proslijedi  

Home | Hrvatski proizvodi | Hrvatski suveniri | Hrvatske vinske ceste | Hrvatski maslinari | Hrvatski inovatori | Zdrava hrana | Hrvatska glazba | Ostalo | Linkovi | Kontakt

Copyright 2007 PPR. All rights reserved.
Reproduction or copying of images is prohibited.