Made-in-Croatia, poslovne vijestiPaški sir26.siječnja 2016.
MAL PROIZVOĐAČ NA GLOBALNOM TRŽIŠTU
Hrvatska bi trebala brandirati poljoprivredne proizvode

S obzirom na proizvedene količine, Hrvatska je na globalnom tržištu manji proizvođač, stoga bi Poljoprivreda izvrsnosti trebala uspostaviti globalno prepoznatljive, hrvatske brendove u tržišnim nišama proizvoda najviše vrijednosti.

Za gospodarski oporavak Hrvatske potrebna je vizija po kojoj će naša zemlja postati globalni lider u pojedinim segmentima poljoprivredne proizvodnje. S obzirom na prirodne potencijale, takvu viziju Poljoprivrede izvrsnosti moguće je ostvariti.

Njenim ostvarenjem osigurao bi se održivi razvoj hrvatske poljoprivrede uz višestruko povećanje poljoprivrednog izvoza. Treba napomenuti da su takvu lidersku poziciju u poljoprivredi već ostvarile neke od susjednih zemalja. Unatoč ogromnim ulaganjima tijekom zadnjeg desetljeća, sadašnja kretanja poljoprivredne proizvodnje i izvoza su poražavajuća. Činjenica da je produktivnost po hektaru u Nizozemskoj sedam puta veća nego u Hrvatskoj, također ukazuje na dugoročnu neodrživost postojećeg stanja hrvatske poljoprivrede. Stoga je potrebno osmisliti inovativan pristup razvoju hrvatske poljoprivrede.

Cilj Poljoprivrede izvrsnosti je započeti ili značajno ubrzati rješavanje problema koji desetljećima ograničavaju razvoj ovog strateškog sektora. Naime, kroz dosadašnju poljoprivrednu politiku nije rješen pristup znanju, poljoprivrednom zemljištu i vodi za navodnjavanje, kao osnovnim resursima potrebnim za uspostavu održive i globalno konkurentne poljoprivrede. Osiguranje prijenosa znanja vezano za poljoprivrednu proizvodnju bio bi prvi prioritet u Poljoprivredi izvrsnosti, jer je znanje temelj poslovnog uspjeha. Izdašni izvori financiranja dostupni su već čitavo desetljeće, a osim fenomena pojedinih "Ivica i Janica" u poljoprivredi, proizvodni prosjeci su nam skromni.

Stoga je potrebno, uz pomoć daleko snažnijeg korištenja EU fondova, uspostaviti sustave za ubrzani prijenos znanja. Mogući sustavi su: savjetodavna služba, sa stručnjacima obučenim u vodećim svjetskim centrima znanja i s praksom iz svjetskih proizvodnih regija, angažirani vodeći svjetski stručnjaci, osnažene strukovne škole, te znanstvene institucije i fakulteti s istraživačkim projektima usko vezanim za potrebe poljoprivrednih poduzetnika.

Mali i usitnjeni posjedi
Prosječni posjedi hrvatskih poljoprivrednih poduzetnika mali su i usitnjeni. Bez ubrzanog okrupnjavanja, šanse za njihovo preživljavanje u tržišnoj utakmici s okrupnjenom globalnom konkurencijom su minimalne. U Poljoprivredi izvrsnosti strateški prioritet bila bi provedba strukturnih mjera koje će dovesti do stavljanja u proizvodnju zapuštenog poljoprivrednog zemljišta (privatnog i državnog). Mjere okrupnjavanja, poput komasacije, ne mogu ostati tek na razini pilot projekata, već se tempo provedbe mjera, angažiranjem znatno većih sredstva iz EU fondova, mora ubrzati. Po navodnjavanim površinama na začelju smo Europe. Posebno treba istaknuti problem navodnjavanja i zaštite od prodora mora u delti Neretve.

Urgentnost rješavanja tog problema leži i u činjenici da se još od 2005. priprema dokumentacija, a srdela se pojavljuje u Metkoviću. Kao dio rješenja ovog problema  potrebno je realizirati i što skorije potpisivanje državnog sporazuma sa susjednom BiH o održivom gospodarenju cjelokupnim slivom rijeke Neretve. Navodnjavanje poljoprivrednih površina na otocima, na kojima postoje mikroklimatski uvjeti za uzgoj deficitarnih i visoko dohodovnih kultura, također je problem koji treba riješiti.

Uz izgradnju planiranog kanala Dunav-Sava, bitno je izvršiti i dodatne pripreme kojim će se osigurati primjena dovedene vode. Bez primjene najnovijih tehnologija, nema konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje. Primjenom takvih tehnologija, optimiziraju se proizvodni procesi, štite proizvođači, okoliš i potrošači, te stvaraju finalni proizvodi jedinstvene kvalitete. Na tom tragu, Europska unija je kroz Regulativu o održivoj uporabi pesticida jasno prepoznala potrebu primjene biotehničkih proizvoda kojima se smanjenje upotreba sredstava za zaštitu bilja. Stoga bi Poljoprivreda izvrsnosti uključivala posebne potpore za uvođenje i korištenju novih tehnologija. 

Regionalizacija proizvodnje
Svaka gospodarska grana ima svoj standard, dobre proizvođačke prakse. Rezultat nepoštivanja dobre poljoprivredne prakse, među ostalim se očituje i kroz stanje poljoprivrednog tla u RH, te kvaliteti proizvedene pšenice. Provedbom standarda dobre poljoprivredne prakse, postiglo bi se povećanje produktivnosti. Uspostava standarda dobre poljoprivredne prakse također bi uključivala i definiranje toliko potrebne regionalizacije proizvodnje.

Značaj standardizacije u poljoprivredi najbolje oslikava činjenica da vodeći europski voćari istovremeno moraju zadovoljiti i do osam različitih standarda, kako bi sa svojim brendovima bili prisutni na bogatim tržištima. Jedan od prioriteta Poljoprivrede izvrsnosti bio bi značajno poboljšanje poslovnog okruženje za poljoprivredne poduzetnike. Oni trebaju imati status, toliko spominjanih, strateških ulagača. Ciljevi bi bili: poboljšati učinkovitost javne uprave i transparentnosti provedbe Programa ruralnog razvoja, te pružiti snažniju potporu poslovnom udruživanju poljoprivrednih poduzetnika. Za postizanje veće učinkovitosti državne uprave ključna je inovativna primjena informatičke tehnologije (IT).  

Inovativni marketing
Snagu udruženog poslovanja poljoprivrednici u zemljama liderima u poljoprivredi odavno su prepoznali. Stoga bi jedan od ciljeva Poljoprivrede izvrsnosti bio da se korištenjem EU fondova učinkovito potakne proces poslovnog udruživanja poljoprivrednih poduzetnika. Time bi se ubrzalo stvaranje proizvođačkih organizacija i strojnih prstenova, u kakve su već uključeni poljoprivrednici u konkurentskim zemljama (npr. konzorcij talijanskih proizvođača Melanova kontrolira prodaju 1,1 milijuna tona jabuka).

S obzirom na proizvedene količine, Hrvatska na globalnom tržištu predstavlja manjeg proizvođača. Stoga bi Poljoprivreda izvrsnosti imala za cilj uspostavu globalno prepoznatljivih, hrvatskih brendova u tržišnim nišama proizvoda najviše vrijednosti. Osnovni preduvjet za takvo brendiranje bila bi jedinstvena kakvoća hrvatskih proizvoda. Time bi oni postali sinonimi za izvrsnost u svojoj kategoriji, statusom poput švicarskih satova, škotskih viskija i francuske pšenice. Inovativni marketing hrvatskih brendova, objedinjavao bi promociju hrvatskih brendova zajedno sa promocijom Hrvatske kao turističkog odredišta. 
Paški sir prepoznatljiv u svijetu

Sirana Gligora još jednom je predstavila Hrvatsku u najboljem svjetlu i na najprestižnijoj manifestaciji te vrste World Cheese Awards, koja se održala u Birminghamu krajem studenog, osvojila laskavu za svoj Paški sir iz komine maraske.
Među 2727 različitih sireva Gligorin proizvod ušao je među 62 sira koji su nagrađeni sa Super Gold medaljom, a proglašen je i apsolutnim pobjednikom za područje srednje i istočne Europe. Ovo je već četvrto veliko priznanje za pašku siranu na ovom natjecanju, što dodatno potvrđuje kvalitetu i priznanje za sirovinu i proizvodni proces jedinstvenog hrvatskog proizvoda – paškog sira.


Prepoznatljivosti Paga: paška čipka
, paški sir, paška sol
gastro proizvodi OVDJE


poslovni.hr/ made-in-croatia.com.hr


 

 
  Isprintaj Proslijedi  

Home | Hrvatski proizvodi | Hrvatski suveniri | Hrvatske vinske ceste | Hrvatski maslinari | Hrvatski inovatori | Zdrava hrana | Hrvatska glazba | Ostalo | Linkovi | Kontakt

Copyright 2007 PPR. All rights reserved.
Reproduction or copying of images is prohibited.