Made-in-Croatia, poslovne vijesti15.svibnja 2017.
BRANDIRANJE PROIZVODA
Hrvatska ima četiri brandirana pršuta

(foto: )

Pršut je dio kulturno gastronomske baštine hrvatskog kraja i kao autohtona delicija zauzima bitno mjesto u bogatoj hrvatskoj gastronomiji.
U želji za što boljoj iskoristivosti ekonomskog, gospodarskog i gastronomskog potencijala ovog tradicionalnog proizvoda proteklog mjeseca su organitzirani treći " Dani hrvatskog pršuta". Ova gastronomska manifestacija održana je u Šibeniku u organizaciji Klastera hrvatskog pršuta.

Na skupu je sudjelovalo tridesetak certificiranih proizvođača sa šireg drniškog područja, iz Dalmacije, Istre i Kvarnera a dodijeljene su i nagrada najboljima. Naziv pršuta kao što je istarski, krčki, dalmatinski i drniški mogu nositi samo oni pršuti koji su certificirani. To znači prepoznavanje
hrvatskog pršuta na širem europskom i svjetskom tržištu.


Hrvatska, za sada ima, četiri zaštićena pršuta na europskom tržištu. To su ISTRASKI/ISTRSKI, KRČKI, DALMATINSKI I DRNIŠKI pršut. Svi oni ima oznaku zemljopisnog podrijetla. Takvu oznaku mogu nositi samo on koji su je dobili i za nju su certificirani a ona znači podrijetlo, kvalitetu i brand.

istarski pršut-oznakaIstarski pršut /Istrski pršut (zajednički certifikat sa Slovenijom )

'Istarski pršut' se proizvodi od butova svinja potomaka roditelja plemenitih pasmina i njihovih križanaca, osim pietrena i njegovih križanaca. Prosječna tjelesna masa svinja kod klanja mora biti veća od 160 kg žive vage, a svinje moraju biti stare najmanje devet mjeseci. S butova se skida koža s potkožnim tkivom. Masa obrađenih butova mora biti veća od 13 kg.

'Istarski pršut'/'Istrski pršut' je trajni suhomesnati proizvod od svinjskog buta bez nogice, kože i potkožnog masnog tkiva sa zdjeličnim kostima, suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku i bez dimljenja, podvrgnut procesima sušenja i zrenja koji traju najmanje 12 mjeseci. Ukupno razdoblje proizvodnje 'Istarskog pršuta '/' Istrskog pršuta' od početka soljenja do kraja zrenja traje najmanje 12 mjeseci za butove koji su u fazi soljenja imali masu do 16 kilograma (svježi but).
Istarski pršut, oznaka proizvoda


Za butove koji su u fazi soljenja imali masu veću od 16 kilograma (svježi but) razdoblje od početka soljenja do kraja zrenja mora trajati najmanje 15 mjeseci. 'Istarski pršut'/'Istrski pršut' je izduženog oblika jer sadrži i zdjelične kosti. Mišićno tkivo na presjeku ima jednoličnu ružičasto-crvenu boju, a masno tkivo mora biti bijele boje. 'Istarski pršut'/'Istrski pršut' je karakterističnog izrazitog mirisa na osušeno zrelo svinjsko meso i začinsko bilje, te umjereno slanog okusa. Masa 'Istarskog pršuta'/'Istrskog pršuta' u trenutku stavljanja na tržište mora iznositi najmanje 7 kg.
Sve faze proizvodnje 'Istarskog pršuta'/'Istrskog pršuta', od soljenja i prešanja, preko sušenja i zrenja do gotovog proizvoda, moraju se odvijati unutar zemljopisnog područja  hrvatskog  i slovenskog dijela poluotoka Istre.
Po završetku faze zrenja, na pršute za koje je kontrolom utvrđena sukladnost sa specifikacijom,  nanosi se vrući žig koji se sastoji od zajedničkog žiga, koji je jedinstven za cijelo područje proizvodnje 'Istarskog pršuta'/'Istrskog pršuta', i numeričke oznake proizvođača. U nastavku je prikazan izgled zajedničkog žiga.


krčki pršut -oznaka
Krčki pršut

Krčki pršut je trajan suhomesnati proizvod od svinjskog buta bez zdjeličnih kosti, suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku bez dimljenja te podvrgnut procesima sušenja i zrenja u trajanju od najmanje godinu dana.

Krčki pršut je tipičan proizvod otoka Krka. Stoga na njegovu kakvoću i specifične senzorske karakteristike presudan utjecaj imaju specifičnosti u postupku proizvodnje koje su proizašle iz duge tradicije soljenja i sušenja svinjskog mesa na otoku, te vrlo povoljni prirodni uvjeti za sušenje mesa koje pruža otok Krk.


Krčki pršut, oznaka proizvodaDrniški pršut, zajednički znakDrniški pršut


„Drniški pršut” je s krupnom morskom soli soljen, prešan, hladno dimljen i sušen svinjski but, proizveden tijekom vremenskog perioda od minimalno 12 mjeseci. Karakterističnog je izgleda bez zdjeličnih kosti i nožice, te dijela kože i masnog tkiva s unutrašnje strane buta, pravilno zaobljenog ruba. Odlikuje ga jednolična intenzivna rubin-crvena boja nareska, osim bjeline u području masnog tkiva, te intenzivan miris zrelog, blago dimljenog sušenog svinjskog mesa. U trenutku stavljanja na tržište „Drniški pršut“ mora imati minimalnu masu od 6,5 kg.

Sve faze proizvodnje suho soljenje, prešanje, ispiranje, dimljenje, sušenje na zraku i zrenja Drniškog pršuta  moraju se odvijati unutar Šibensko-kninske županije, unutar administrativnih granica grada Drniša i susjednih općina Promina, Ružić, Unešić i Biskupija.  

Drniški pršut, oznaka proizvoda


„Drniški pršut” koji zadovoljava sve zahtjeve propisane u specifikaciji proizvoda po završetku proizvodnje označava se na koži s lateralne strane vrućim žigom drniškog pršuta, a prije stavljanja u promet takav pršut se označava i zajedničkim znakom.


naljepnica, dalmatinski prsutDalmatinski pršut

„Dalmatinski pršut” je trajni suhomesnati proizvod proizveden od svinjskog buta s kosti, kožom i potkožnim masnim tkivom, ne sadrži nikakve dodatke osim morske soli. Masa „Dalmatinskog pršuta” u trenutku stavljanja na tržište iznosi najmanje 6,5 kg, a njegova starost  je, računajući od dana početka prerade, najmanje 12 mjeseci. Vrijeme od klanja svinja do početka soljenja buta ne smije biti kraće od 24 ni dulje od 96 sati.


Dalmatinski pršut, oznaka proizvoda


Posebne osobine „Dalmatinskog pršuta” očituju se prvenstveno u njegovim senzorskim svojstvima koja su posljedica načina njegove pripreme. Karakterizira ga blago slan okus, meka žvakaća konzistencija i miris na fermentirano, usoljeno, suho i dimljeno svinjsko meso bez stranih mirisa s blago izraženom aromom dima.

„Dalmatinski pršut” prepoznatljiv je prvenstveno zbog svoje karakteristične blage arome dima. Dimljenje stoga predstavlja posebno osjetljivu fazu u proizvodnji kada pršutari moraju obratiti posebnu pozornost na izbor odgovarajuće vrste drva, na količinu dima te na duljinu dimljenja koja prvenstveno ovisi o masi butova i atmosferskim prilikama u vrijeme odvijanja faze dimljenja.

Sve faze proizvodnje „Dalmatinskog pršuta”, počevši od soljenja svježeg buta, prešanja i dimljenja te sušenja i zrenja, moraju se odvijati unutar područja Dalmacije. Sjevernu granicu čine gradovi i općine: Novalja, Kolan, Pag, Starigrad, Jasenice, Obrovac, Ervenik i Knin, istočnu granicu čine državne granice s Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom, južnu i zapadnu granicu čini morska državna granica s Republikom Italijom.

Povezanost „Dalmatinskog pršuta” sa zemljopisnim područjem temelji se na njegovim svojstvima koja proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje koje se prenose iz generacije u generaciju, ali i na ugledu koji „Dalmatinski pršut“ ima.

Po završetku faze zrenja, na kožu pršuta nanosi se vrući žig koji sadrži zajednički znak proizvoda i šifru proizvođača koja je istovjetna kontrolnom veterinarskom broju objekta. Pravo na uporabu zajedničkog znaka, pod jednakim uvjetima, imaju svi korisnici oznake koji na tržište stavljaju proizvod koji je sukladan Specifikaciji proizvoda.

 

EU oznaka zemljopisnog podrijetla


EU certifikat,zemljopisno podrijetlomade-in-croatia.com.hr Hrvatski proizvodi zaštićeni na zajedničkom EU -tržištu -OVDJE
gastro proizvodi OVDJE

 
  Isprintaj Proslijedi  

Home | Hrvatski proizvodi | Hrvatski suveniri | Hrvatske vinske ceste | Hrvatski maslinari | Hrvatski inovatori | Zdrava hrana | Hrvatska glazba | Ostalo | Linkovi | Kontakt

Copyright 2007 PPR. All rights reserved.
Reproduction or copying of images is prohibited.